ساخت دستگاه تصفیه روغن سوخته به روش تقطیر

7 فروردين 1400
روغن دست دوم یا همان روغن روغن) نباید دور ریخته شود. گرچه کثیف می شود ، روغن دست دوم می تواند از آلودگی ها پاک شود بنابراین می توان بارها و بارها آن را بازیافت کرد. استفاده های زیادی برای روغن دست دوم بازیافت شده وجود دارد.

این شامل:

روغن مشعل صنعتی ، در جایی که روغن استفاده شده آبگیری ، فیلتر و مایع زدایی می شود تا در مشعل های صنعتی استفاده شود.
روغن قالب برای کمک به آزاد سازی محصولات از قالب آنها (به عنوان مثال محصولات فلزی فشرده ، بتن).
روغن هیدرولیک؛
محصولات مبتنی بر قیر
یک افزودنی در محصولات تولیدی ؛ یا
روغن پایه را دوباره تصفیه کنید تا به عنوان روغن روان کننده ، هیدرولیک یا ترانسفورماتور استفاده شود.
هنگامی که روغن استفاده شده خود را به تأسیسات جمع آوری محلی خود بردید ، جمع کننده های روغن استفاده شده روغن استفاده شده را برداشته و مقداری پیش تصفیه و بازیافت روغن استفاده شده را انجام داده و یا آن را به یک بازیافت کننده روغن روغن کارکرده تخصصی می فروشند.

پیش تصفیه یا آبگیری
پیش تصفیه روغن استفاده شده شامل حذف آب موجود در روغن است که به آبگیری معروف است. یکی از راه های انجام این کار قرار دادن آن در مخازن بزرگ ته نشینی است که روغن و آب را از هم جدا می کند.

مراحل بازیافت بیشتر شامل موارد زیر است:

فیلتر کردن و از بین بردن مواد معدنی روغن ، برای از بین بردن مواد جامد ، مواد معدنی و برخی مواد افزودنی موجود در روغن ، تولید یک سوخت مشعل پاک کننده یا روغن خوراکی برای تصفیه بیشتر ؛
پروفان زدایی از آسفالت برای حذف بخشهای سنگین قیر ، تولید روغن پایه تصفیه شده مجدد. و
تقطیر برای تولید روغن پایه تصفیه شده مجدد مناسب برای استفاده به عنوان روغن روان کننده ، هیدرولیک یا ترانسفورماتور. این فرآیند بسیار شبیه فرآیند انجام روغن بکر است.
آب در روغن استفاده شده به عنوان آب آزاد یا آب مقید وجود دارد ، به عنوان مثال در امولسیون ها. اصطلاح آبگیری معمولاً به معنای حذف آب آزاد است. در جاهایی که آب با روغن امولسیون شده است ، قبل از جدا شدن آب از روغن ، باید امولسیون را با یک دستگاه پاک کننده آب "شکسته" کرد.

آبگیری یک فرآیند ساده با تکیه بر جداسازی فازهای آبی و روغن در طول زمان تحت تأثیر جاذبه زمین است. روغن استفاده شده مجاز است در مخزن (روغن پسماند خام) بایستد و آب آزاد به پایین می ریزد و در آنجا می تواند تخلیه ، تصفیه شود (تصفیه فاضلاب) و بسته به کیفیت و مقررات محلی به طور مناسب در فاضلاب یا طوفان تخلیه شود.

فرآیند آبگیری
گرم شدن و هم زدن روغن استفاده شده در یک مخزن (A) و رانده شدن آب از طریق تبخیر می تواند روند آبگیری را تسریع کند.

سپس روغن "خشک" یا کم آب برای پردازش بیشتر یا استفاده به عنوان سوخت مشعل مناسب است.

فیلتر کردن و مین زدایی
هدف از فیلتر کردن و مین زدایی حذف مواد غیر آلی و برخی مواد افزودنی از روغن استفاده شده برای تولید سوخت مشعل یا خوراک تصفیه مجدد است.

مواد اولیه روغن استفاده شده به یک مخزن واکنش (A) منتقل می شود و با مقدار کمی اسید سولفوریک مخلوط می شود و تا حدود 60 درجه سانتیگراد گرم می شود. یک ماده فعال کننده سطح فعال شیمیایی ، به نام سورفاکتانت ، به راکتور (A) اضافه می شود و پس از هم زدن اجازه مخلوط شدن را می دهد. این اجازه می دهد تا مخلوط به دو "مرحله" - یعنی روغن و پایه آب یا آب تفکیک شود. معرف باعث جمع شدن آلاینده ها در فاز آبی می شود که در ته مخزن (A) قرار می گیرد و به صورت دوغاب تخلیه می شود. این فاز حاوی اسید ، آلاینده های روغن استفاده شده ، از جمله فلزات و برخی از مواد افزودنی روغن است. آب خشک شده و پسماند جامدی باقی می ماند که باید دفع شود.

فرآیند فیلتر کردن و مین زدایی
روغن مین زدایی فیلتر شده (B) برای از بین بردن ذرات ریز معلق (به ضایعات جامد) و به عنوان سوخت مشعل تمیز به محل ذخیره (C) می رود. این می تواند بیشتر با یک فرآورده نفتی سبکتر رقیق یا "برش" داده شود تا بسته به نیاز ویسکوزیته سوخت مشعل ، طیف وسیعی از روغن های سوخت متوسط ​​تا سبک تولید شود.

پروفن زدایی
فرآیند دفع آسفالت پروپان (PDA) یک مرحله مهم پیش تصفیه در فرآیند تصفیه مجدد تولید روغن روان کننده بدون آسفالت است که به ماده اولیه مرحله بعدی در یک مرکز تصفیه مجدد تبدیل می شود. خروجی دیگر (که همچنین یک ورودی است) پروپان است که از هر دو جریان بازیابی می شود و در فرآیند دوباره استفاده می شود.

روند PDA به حلالیت بیشتر اجزای پارافینیک و نفتنیک (یعنی اساساً روغن پایه) در مقابل مواد زائد آلوده در یک جریان پروپان متکی است.

فرآیند آسفالت زدایی پروپان
جداسازی کسر روغن روان کننده از روغن استفاده شده یک فرآیند مداوم است و هنگام پردازش روغن استفاده شده در دمای محیط انجام می شود.

روغن استفاده شده به وسط ستون استخراج (A) پمپ می شود. پروپان مایع به پایین ستون (A) شارژ می شود. روغن سنگین تر از پروپان است که به پایین ستون (A) می رود. پروپان در یک جریان متقابل افزایش می یابد بنابراین جریانهای ورودی در ستون (A) مخلوط می شود. پروپان در حال بالا آمدن ، اجزای روغن محلول محلول تری را که در بالای ستون (A) با پروپان انجام می شوند ، حل می کند و مواد نامحلول پروپان از پایین ستون (A) خارج می شوند.

پروپان بخار است
روغن دست دوم یا همان روغن روغن) نباید دور ریخته شود. گرچه کثیف می شود ، روغن دست دوم می تواند از آلودگی ها پاک شود بنابراین می توان بارها و بارها آن را بازیافت کرد. استفاده های زیادی برای روغن دست دوم بازیافت شده وجود دارد.

این شامل:

روغن مشعل صنعتی ، در جایی که روغن استفاده شده آبگیری ، فیلتر و مایع زدایی می شود تا در مشعل های صنعتی استفاده شود.
روغن قالب برای کمک به آزاد سازی محصولات از قالب آنها (به عنوان مثال محصولات فلزی فشرده ، بتن).
روغن هیدرولیک؛
محصولات مبتنی بر قیر
یک افزودنی در محصولات تولیدی ؛ یا
روغن پایه را دوباره تصفیه کنید تا به عنوان روغن روان کننده ، هیدرولیک یا ترانسفورماتور استفاده شود.
هنگامی که روغن استفاده شده خود را به تأسیسات جمع آوری محلی خود بردید ، جمع کننده های روغن استفاده شده روغن استفاده شده را برداشته و مقداری پیش تصفیه و بازیافت روغن استفاده شده را انجام داده و یا آن را به یک بازیافت کننده روغن روغن کارکرده تخصصی می فروشند.

پیش تصفیه یا آبگیری
پیش تصفیه روغن استفاده شده شامل حذف آب موجود در روغن است که به آبگیری معروف است. یکی از راه های انجام این کار قرار دادن آن در مخازن بزرگ ته نشینی است که روغن و آب را از هم جدا می کند.

مراحل بازیافت بیشتر شامل موارد زیر است:

فیلتر کردن و از بین بردن مواد معدنی روغن ، برای از بین بردن مواد جامد ، مواد معدنی و برخی مواد افزودنی موجود در روغن ، تولید یک سوخت مشعل پاک کننده یا روغن خوراکی برای تصفیه بیشتر ؛
پروفان زدایی از آسفالت برای حذف بخشهای سنگین قیر ، تولید روغن پایه تصفیه شده مجدد. و
تقطیر برای تولید روغن پایه تصفیه شده مجدد مناسب برای استفاده به عنوان روغن روان کننده ، هیدرولیک یا ترانسفورماتور. این فرآیند بسیار شبیه فرآیند انجام روغن بکر است.
آب در روغن استفاده شده به عنوان آب آزاد یا آب مقید وجود دارد ، به عنوان مثال در امولسیون ها. اصطلاح آبگیری معمولاً به معنای حذف آب آزاد است. در جاهایی که آب با روغن امولسیون شده است ، قبل از جدا شدن آب از روغن ، باید امولسیون را با یک دستگاه پاک کننده آب "شکسته" کرد.

آبگیری یک فرآیند ساده با تکیه بر جداسازی فازهای آبی و روغن در طول زمان تحت تأثیر جاذبه زمین است. روغن استفاده شده مجاز است در مخزن (روغن پسماند خام) بایستد و آب آزاد به پایین می ریزد و در آنجا می تواند تخلیه ، تصفیه شود (تصفیه فاضلاب) و بسته به کیفیت و مقررات محلی به طور مناسب در فاضلاب یا طوفان تخلیه شود.

فرآیند آبگیری
گرم شدن و هم زدن روغن استفاده شده در یک مخزن (A) و رانده شدن آب از طریق تبخیر می تواند روند آبگیری را تسریع کند.

سپس روغن "خشک" یا کم آب برای پردازش بیشتر یا استفاده به عنوان سوخت مشعل مناسب است.

فیلتر کردن و مین زدایی
هدف از فیلتر کردن و مین زدایی حذف مواد غیر آلی و برخی مواد افزودنی از روغن استفاده شده برای تولید سوخت مشعل یا خوراک تصفیه مجدد است.

مواد اولیه روغن استفاده شده به یک مخزن واکنش (A) منتقل می شود و با مقدار کمی اسید سولفوریک مخلوط می شود و تا حدود 60 درجه سانتیگراد گرم می شود. یک ماده فعال کننده سطح فعال شیمیایی ، به نام سورفاکتانت ، به راکتور (A) اضافه می شود و پس از هم زدن اجازه مخلوط شدن را می دهد. این اجازه می دهد تا مخلوط به دو "مرحله" - یعنی روغن و پایه آب یا آب تفکیک شود. معرف باعث جمع شدن آلاینده ها در فاز آبی می شود که در ته مخزن (A) قرار می گیرد و به صورت دوغاب تخلیه می شود. این فاز حاوی اسید ، آلاینده های روغن استفاده شده ، از جمله فلزات و برخی از مواد افزودنی روغن است. آب خشک شده و پسماند جامدی باقی می ماند که باید دفع شود.

فرآیند فیلتر کردن و مین زدایی
روغن مین زدایی فیلتر شده (B) برای از بین بردن ذرات ریز معلق (به ضایعات جامد) و به عنوان سوخت مشعل تمیز به محل ذخیره (C) می رود. این می تواند بیشتر با یک فرآورده نفتی سبکتر رقیق یا "برش" داده شود تا بسته به نیاز ویسکوزیته سوخت مشعل ، طیف وسیعی از روغن های سوخت متوسط ​​تا سبک تولید شود.

پروفن زدایی
فرآیند دفع آسفالت پروپان (PDA) یک مرحله مهم پیش تصفیه در فرآیند تصفیه مجدد تولید روغن روان کننده بدون آسفالت است که به ماده اولیه مرحله بعدی در یک مرکز تصفیه مجدد تبدیل می شود. خروجی دیگر (که همچنین یک ورودی است) پروپان است که از هر دو جریان بازیابی می شود و در فرآیند دوباره استفاده می شود.

روند PDA به حلالیت بیشتر اجزای پارافینیک و نفتنیک (یعنی اساساً روغن پایه) در مقابل مواد زائد آلوده در یک جریان پروپان متکی است.

فرآیند آسفالت زدایی پروپان
جداسازی کسر روغن روان کننده از روغن استفاده شده یک فرآیند مداوم است و هنگام پردازش روغن استفاده شده در دمای محیط انجام می شود.

روغن استفاده شده به وسط ستون استخراج (A) پمپ می شود. پروپان مایع به پایین ستون (A) شارژ می شود. روغن سنگین تر از پروپان است که به پایین ستون (A) می رود. پروپان در یک جریان متقابل افزایش می یابد بنابراین جریانهای ورودی در ستون (A) مخلوط می شود. پروپان در حال بالا آمدن ، اجزای روغن محلول محلول تری را که در بالای ستون (A) با پروپان انجام می شوند ، حل می کند و مواد نامحلول پروپان از پایین ستون (A) خارج می شوند.

پروپان بخار است

روغن موتور استفاده شده خطرناک است

روغن موتور هنگام استفاده در موتورها و سیستم انتقال قدرت ، انواع آلودگی های خطرناک را به خود می گیرد. این آلاینده ها شامل سرب ، کادمیوم ، کروم ، آرسنیک ، دیوکسین ها ، بنزن و مواد معطر چند حلقه ای هستند. اگر روغن موتور استفاده شده و آلودگی های موجود در آن به طور نامناسب دفع شود و در محیط آزاد شود ، می تواند به انسان ، گیاهان ، حیوانات ، ماهی و صدف آسیب برساند.


در آب ، روغن یک آلاینده قابل مشاهده است و به صورت یک کفگیر روی سطح شناور است. این ضایعات روغنی می توانند مانع ورود نور خورشید و اکسیژن به آب شوند و بر ماهیان و گیاهان آبی تأثیر بگذارند. این ماده می تواند ماهی ها ، قورباغه ها و سایر حیواناتی را که از سطح آب نفس می کشند از بین ببرد.


سوزاندن دمای پایین روغن استفاده شده می تواند باعث ایجاد آلاینده های موجود در هوا شود که می توانند به ریه های افراد وارد شده و اثرات سو health بر سلامتی داشته باشند.


روغن موتور استفاده شده قابل بازیافت است

روغن فرسوده نمی شود. فقط کثیف می شود روغن استفاده شده را می توان تمیز ، تصفیه و دوباره و دوباره استفاده کرد.


روغن موتور استفاده شده می تواند تحت تیمارهای مختلفی قرار گیرد و سپس به عنوان سوخت مشعل صنعتی مورد استفاده قرار گیرد و یا دوباره به روغن روانکاری و هیدرولیک جدید تبدیل شود. اطلاعات بیشتر در مورد فرآوری روغن استفاده شده در این سایت موجود است: www.oilrecycling.gov.au/what-happens.html.


چگونه می توانم روغن دست دوم خود را بازیافت کنم؟

اگر فقط مقدار کمی روغن دست دوم از وسایل نقلیه یا ماشین آلات کشاورزی تولید می کنید ، می توانید آن را به تاسیسات جمع آوری روغن کارکرده ای که توسط شورای محلی شما اداره می شود ببرید. تأسیسات معمولاً در محل دفن زباله ، ایستگاه انتقال زباله یا انبار کار قرار می گیرند.


دفع مناسب

روغن موتور استفاده شده یک منبع ارزشمند است. اگر در تاسیسات جمع آوری روغن کارکرده دفع شود ، می توان آن را بازیابی و دوباره استفاده کرد ، بدون اینکه تهدیدی برای انسان یا محیط زیست باشد.


هیچگاه نباید اجازه داده شود كه هیچ ماده دیگری با روغن استفاده شده مخلوط شود. آلودگی توسط آب یا سایر مواد شیمیایی ممکن است به معنای عدم بازیافت روغن استفاده شده باشد.


دفع نامناسب

متاسفانه ، همه روغن موتور استفاده شده به طور مناسب در استرالیا دفع نمی شود. روغن موتور استفاده شده وقتی در ظروف زباله های خانگی قرار می گیرد ، در محل دفن زباله قرار می گیرد. استفاده نامناسب شامل ریختن بر روی علف های هرز ، محلول پاشی در جاده ها به عنوان مهار کننده گرد و غبار ، ابزار تمیز کردن و محافظت از تیرهای چوبی و حصارها در برابر موریانه ها است. این روش ها مضر هستند زیرا روغن استفاده شده می تواند به خاک وارد شود و از طریق آن شسته شود و آب های زیرزمینی را آلوده کند.


ذخیره ظروف روغن استفاده شده در سوله ها در مزارع و گاراژها خطر آتش سوزی ایجاد می کند. همچنین ذخیره روغن استفاده شده برای مدت زمان طولانی در ظروف خطرناک است. بسیاری از مواد در تماس با روغن استفاده شده می توانند تخریب شوند و خطر نشت را افزایش می دهند.


چگونه دولت استرالیا از بازیافت روغن پشتیبانی می کند؟

از طریق برنامه Product Stewardship for Oil ، دولت استرالیا مشوق های صنعت را برای افزایش بازیافت

http://lanevems52962.ampblogs.com/--34723856

http://landenbczr88889.onesmablog.com/--36568009

http://waylonktbi18529.shotblogs.com/-12969751

http://archerudls41852.blogolize.com/--37431269

http://franciscoelta85295.tribunablog.com/-13177877

http://louisyiqw64075.blogminds.com/-11210801

http://erickqaho30741.suomiblog.com/-14274030

http://laneszfo30741.full-design.com/--40739557

http://judahgpwd96307.tinyblogging.com/--39577454

http://felixowdk29630.blog5.net/40044775/

http://gunnermwdk29529.affiliatblogger.com/49540317/

http://griffinmwdj19529.diowebhost.com/53246172/

http://landenvelr41852.fitnell.com/38608803/

http://emilianoiovc96307.dbblog.net/29679363/

http://lukasmppo89901.ezblogz.com/29713983/

http://arthurzjrx74184.designertoblog.com/29305016/

http://reidnprt46789.blogs-service.com/29408166/

http://beaucksy74185.bluxeblog.com/29971215/

http://jeffreyrzke18418.mpeblog.com/22802235/

http://manuelnvek19630.articlesblogger.com/22586057/

http://milodnvb85296.arwebo.com/22548718/

http://knoxtbip30741.blogerus.com/22681825/

http://dantehrye96307.bloggin-ads.com/22697187/

http://israelhowb85296.blogpostie.com/22697814/

http://spencerihnq89013.blogprodesign.com/22526679/

http://israelvfnt52963.blogdigy.com/-13180069

http://collinglnm78903.mybjjblog.com/-13742606

http://rowantxbb34568.tblogz.com/-13727293

http://zionltah17418.uzblog.net/-13641491

http://lanexhov53063.canariblogs.com/-14723971

http://daltonbjrx73074.qowap.com/57599583/

http://caidenqygm29630.blog2learn.com/46054183/

http://elliottckqw64174.jiliblog.com/57241968/

http://garrettpaho30741.getblogs.net/29537786/

http://garrettfoub85296.dsiblogger.com/29794543/

http://angeloygnt52963.blogofoto.com/29616967/

http://kylerxgou63900.ka-blogs.com/52254510/

http://cruzucjp41741.acidblog.net/29671472/

http://andyxgou63074.fireblogz.com/29323183/

http://kameronzksy74185.aioblogs.com/52320935/

http://felixyqzf07418.free-blogz.com/45711944/

http://rylanfpxd96307.xzblogs.com/40568298/

http://raymondqptw08016.widblog.com/52870301/

http://ricardomubi18529.collectblogs.com/44675874/

http://eduardoqzho30741.isblog.net/-16371284

http://cruzuckr41852.blogdon.net/-15579166

http://finndlta85296.blogkoo.com/-18325811

http://charlieajry74185.alltdesign.com/-19341031

http://fernandoscjq41851.amoblog.com/-20800710

http://gunnerfowd95307.total-blog.com/-24208503

http://gunnertdlr41852.ambien-blog.com/4008759/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://messiahxfnt52963.blog-gold.com/4033085/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://felixwgnu56630.atualblog.com/3968045/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://charlieckst65300.blog-a-story.com/3995451/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://cristianzegb35780.blogacep.com/3683603/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://arthurwspm79135.blogadvize.com/4058549/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://martinmjge43345.bloggerbags.com/3796991/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://daltonbcdz12346.bloggerswise.com/3985112/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://lukasemua85296.bloggosite.com/4098872/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://garrettktah07416.blogoscience.com/3969626/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://louisudlr51185.blogproducer.com/4100750/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://eduardomvdi18529.blogrelation.com/3991435/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://rowanxcff57912.blogrenanda.com/4071689/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://collingpxd96307.blogsidea.com/4073735/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://laneyvvu02345.blogthisbiz.com/3907118/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://kylerqyfl29630.csublogs.com/3834571/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://charlieqnmu11122.dailyhitblog.com/3968815/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://trentondlsz74185.develop-blog.com/4074968/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://simonjtbh08418.blue-blogs.com/3974868/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://messiahcmva85296.is-blog.com/4094460/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://jasperdnvd96307.livebloggs.com/4115305/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://codybzxs01245.loginblogin.com/4028089/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://felixrdms52962.mdkblog.com/3830876/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://andreskiaj41966.mybuzzblog.com/3805020/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://riverzipw63074.newbigblog.com/3875624/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://landenxgov63074.thenerdsblog.com/3737309/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://spenceroxgm29630.theobloggers.com/4092605/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://elliottgpwd96307.topbloghub.com/4090753/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://chancekszg07418.ttblogs.com/3836998/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://archerbjqw63074.vblogetin.com/3751398/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://jasperaajq41852.win-blog.com/4134463/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://andreudlr41852.worldblogged.com/3924020/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://gregorycksx77899.yomoblog.com/4293035/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://raymondmvdj18629.jaiblogs.com/24841057/

http://collinaipv63074.blogzag.com/43468156/

http://daltonajsy74185.look4blog.com/38325263/

http://sergiouckq41852.imblogs.net/48398302/

http://messiahaiqw64185.blogstival.com/22508882/

http://zanderjryf96307.designi1.com/22060542/

http://kylertuxw09990.educationalimpactblog.com/22324537/

http://erickotmf33444.ivasdesign.com/22341358/

http://marcoziqw63074.link4blogs.com/22442727/

http://damienluah17418.digiblogbox.com/24604606/

http://collingpxd96307.mybloglicious.com/22192191/

http://chancefovl29630.post-blogs.com/22311525/

http://shanespia15544.review-blogger.com/22124681/

https://beckettenub85296.blognody.com/2782300/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://martinmowc96307.blogsumer.com/2785835/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://lorenzoisah07528.jts-blog.com/2780359/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://edwintbio30741.rimmablog.com/2783308/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://waylonhpye96317.bloggazza.com/2781581/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://titussaho30741.shoutmyblog.com/2775414/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://holdendggg45678.blogaritma.com/2781360/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://elliotcefc35688.bcbloggers.com/2771042/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://finncbjp31841.blogcudinti.com/2781140/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://johnathanwelr51852.iyublog.com/2781118/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://shaneyhve96307.blogdiloz.com/2783801/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://jaidenjsaf46698.verybigblog.com/2778449/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://raymondikmn78901.activosblog.com/2777844/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://raymondowdk18629.p2blogs.com/2775317/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://travishqxd96307.bloggactivo.com/2777482/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://andersonqvxx13467.theblogfairy.com/2778266/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://simonfiii67890.vidublog.com/2780177/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://tysonxgou52966.oblogation.com/2774228/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://remingtoncmtz80852.gynoblog.com/2771015/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://simonfowc96307.laowaiblog.com/2765218/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://ricardooyfl29630.angelinsblog.com/2770022/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://hectoryhpv63074.bloggadores.com/2781738/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://reidnwdj41852.humor-blog.com/2768472/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://andreubip30741.thekatyblog.com/2770836/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://felixvems52963.blogspothub.com/2776689/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://marcocmua85118.idblogmaker.com/2768355/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://eduardoongr66678.blogdemls.com/2782122/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://landenwfmt52963.ageeksblog.com/2774715/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://raymondoygm29630.blogunteer.com/2770091/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://knoxrssp78900.life3dblog.com/2771717/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://zanelucj18528.therainblog.com/2768526/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://andersonubms51963.boyblogguide.com/2766486/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://gregoryxfnt52963.ltfblog.com/2783341/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://waylonhpxd96307.blogmazing.com/2772680/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://beckettmvcj18529.blogars.com/2767372/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://claytonpxej18539.blogsvirals.com/2772970/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://deanygms52962.thechapblog.com/2774267/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://johnnytaio30741.glifeblog.com/2771726/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://codyeowd96307.losblogos.com/2772473/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://keeganlvci18518.estate-blog.com/2770957/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://franciscolvci18529.prublogger.com/2769538/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://andrepxel29630.blogdomago.com/2769103/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://israelfmub85296.bloguerosa.com/2773264/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://travispyfl29630.daneblogger.com/2773384/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://edwinvckp41851.goabroadblog.com/2776892/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://hectorubjq40741.popup-blog.com/2772156/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://paxtonnwvd96407.blogozz.com/2770997/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://edwinsahn30741.activablog.com/2776368/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://elliottfmua74185.bloggazzo.com/2777244/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

https://sergioygou53964.ssnblog.com/2768722/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://reidltaf07418.aboutyoublog.com/3182970/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://beaudmta85296.blog2news.com/3368531/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://knoxrzhn30741.blog4youth.com/3097609/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://johnathanwelt52963.blog5star.com/3413424/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://archervdkq41852.blogdun.com/3375263/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://shaneowdj15630.bloggactif.com/3948466/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://cashmuho30741.blogginaway.com/3401847/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://andersonvdkq41852.blogolenta.com/3780744/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://griffinfnub85296.blogripley.com/3423862/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://marcovdkr41852.blogsmine.com/3087558/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://reidnubh18418.blogsuperapp.com/3314612/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://andreshrzg07418.dgbloggers.com/3185301/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://keegandtcj18529.dreamyblogs.com/3185211/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://cashqygm30740.frewwebs.com/3357389/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://eduardokszg07417.howeweb.com/3297155/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://dominickwels41952.idblogz.com/3125302/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://fernandojsag07418.kylieblog.com/3141884/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://finnfnvb85296.luwebs.com/3417292/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://augustiqye06423.myparisblog.com/3377470/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://felixscio74285.slypage.com/3686881/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://rowanhpxd96307.webbuzzfeed.com/3314510/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://rafaeludls42852.webdesign96.com/3229747/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://emilianokrye96307.59bloggers.com/3263859/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://elliottckry74185.theideasblog.com/3310062/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://messiahucjp30741.bligblogging.com/3576786/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://augustktah07418.thelateblog.com/3445928/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://erickhoou63074.actoblog.com/3441524/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://kylertbip40615.blog-mall.com/3494987/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://archeraksx74185.blogofchange.com/3579478/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://simongovc85396.spintheblog.com/3705146/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://judahfnva85296.blogvivi.com/3838411/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://gregoryygnu52963.dailyblogzz.com/3570163/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://andrexcbf56794.bloginder.com/4057124/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://tysontbjq41851.blogdal.com/4054222/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://claytonpwek29630.newsbloger.com/4176220/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://troyudgo30741.targetblogs.com/4544393/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://andresgqxe97318.get-blogging.com/4411627/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

http://kameronqzgm22110.bleepblogs.com/4706848/فروش-خط-تولید-تصفیه-روغن-سوختهفروش-خط-تصفیه-روغن-سوخته-در-ایران

ارسال دیدگاه

خطا ...
آدرس ایمیل وارد شده نامعتبر است.
متوجه شدم